ACCESSIBILITAT

 

Accessibilitat

 

 

  • El terme  “barrera arquitectònica” dins el context d’ accessibilitat i discapacitat, queda definit en el Codi d’accessibilitat de Catalunya como –qualsevol impediment, trava u obstacle físic que limiti o impedeixi la llibertat de moviment de les persones.–
  • L’ accessibilitat es una característica bàsica  i fonamental de l’entorn a construir i el que permet a les persones, no sentir-se apartades de la societat ni de cap dels seus espais, per motius de disseny. Ja sigui disseny arquitectònic o de qualsevol altre tipus.
  • Permetre la existència de barreres, es negar-nos a nosaltres mateixos l’accessibilitat i  no es pot parlar d’accessibilitat sense reflexionar abans sobre la concepció, tipus i significat de les barreres.
  • Quan es parla “d’accessibilitat”, s’hauria d’entendre el significat del seu contingut d’una forma molt més àmplia del que normalment  es fa, quan ens referim a aquest  concepte. Es a dir, una accessibilitat integral, a la que s‘hauria  d’arribar per medi d’un disseny universal de l’ entorn; espais exteriors, interior d’edificis, mitjans de transport i sistemes de comunicació.  
  • Si bé, un gran nombre de les barreres troben la seva màxima expressió en els sectors de l’edificació, urbanisme i transport (barreres físiques). Existeixen, per altre banda, les barreres en la informació i comunicació, materialitzades en altres serveis i tecnologies, el que fa que també sigui imprescindible vetllar per la seva eliminació. I amb això, poder cobrir las necessitats de les persones en situació també de discapacitat, en aquest cas, de naturalesa psíquica o sensorial.
  • Es un camp molt ampli i complex el de les barreres en la discapacitat però, per qüestions obvies del nostre coneixement en el seu contingut i en el concepte de disseny arquitectònic, a la Fundació, ens centrem en abordar, única y exclusivament, les barreres físiques. En concret les arquitectòniques. Amb la detecció, valoració i, si es possible, la seva eliminació.

 

 

CONCEPTES ACCESSIBILITAT

CONCEPTES ACCESSIBILITAT

 

LEGISLACIÓ

LEGISLACIÓ

ANÀLISI ACCESSIBILITAT

ANÀLISI ACCESSIBILITAT

CRITERIS DALCO

CRITERIS DALCO

WAYFINDING

WAYFINDING

EDIFICIS PÚIBLICS-1

EDIFICIS PÚIBLICS-1

EDIFICIS PÚBLICS-2

EDIFICIS PÚBLICS-2

 

Be Sociable, Share!