LA FUNDACIÓ

La Fundació Tarragona Unida

El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, reconeixent els equilibris injustos que produeix el mercat global, va iniciar un debat sobre l’oportunitat de contribuir i treballar per disminuir aquest desequilibri existent i aconseguir un món menys desigual, amb treball en equip, cooperació i solidaritat. La conclusió d’aquell debat va ésser, amb l’empenta dels fundadors, arquitectes tècnics i suport del Col·legi, crear una fundació. Es així com, amb gran il·lusió, Tarragona Unida queda constituïda el 17 de desembre de 2002.

Canvi de funcionament

En la reunió del Patronat del dia 16 de novembre de 2015 es va aprovar per unanimitat dels patrons de la fusió per absorció de la Fundació Tarragona Unida per part de la Fundació COAATT. La decisió es va prendre perquè la Fundació COAATT té més mecanismes per poder assolir les finalitat i activitats pròpies de la Fundació Tarragona Unida. Per aquest motiu, Fundació COAATT seguirà treballant amb l’ajut humanitari dintre del món de la construcció, respectant i condicionant l’entorn. Donant suport, formació i col·laboració a altres ONGs, entitats, associacions i particulars sense ànim de lucre. La fusió per absorció de la Fundació Tarragona Unida per part de la Fundació COAATT es va realitzar a efectes 1 de gener de 2016.

Tarragona, febrer de 201

 

 

 

 

Be Sociable, Share!