Imatges i dibuixos

Imatges i dibuixos

PARÀMETRES ANTROPOMÈTRICS:

PARÀMETRES INDEX

00.Cadira rodes manual standard

A-MANIOBRA: línia recta

B-MANIOBRA: rotació

C.1-MANIOBRA: Gir amb desplaçament-1

C.2-MANIOBRA: Gir canvi de direcció amb desplaçament 2

D-MANIOBRA: pas per porta

E-MANIOBRA: apropament

F- ABAST manual

G.1- ABAST visual

G.2- ABAST visual

H- ABAST comunicació

I-DESNIVELLS moderats (rampes)

J-DESNIVELLS puntuals (llindars, guals, graons)

K.1-DESNIVELLS grans (ascensor)

K.2-DESNIVELLS moderats (rampes)

K.3-DESNIVELLS grans (trams escala)

L.1-Control

L.2-Control

L.3-Control

M.1-Control

M.2-Manipulació

REPRESENTACIÓ GRÀFICA PARÀMETRES ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA: 

Accessibilitat urbanització-1

Accessibilitat urbanització-1

Accessibilitat urbanització-2

Accessibilitat urbanització-2

Accessibilitat urbanització-3

Accessibilitat urbanització-3

edificació

Edificació

 

Be Sociable, Share!