Per què la Fundació ?

Per què la Fundació COAATT?

Valors com l’individualisme, la competitivitat i l’èxit econòmic semblen ser, des de fa temps, imprescindibles per escalar posicions en l’àmbit actual d’economia de mercat en un món globalitzat. No obstant això, aconseguida en major o menor grau aquesta seguretat, que no deix de ser un tant fictícia, que ens brinda aquest entorn, molts creiem en la necessitat de considerar altres valors veritablement fonamentals, com:

  • Treball en equip
  • Cooperació
  • Solidaritat
  • Comerç just
  • Etc

Els quals, tots ells, no deixen de ser velles reivindicacions per tal de poder afavorir, en la mesura en que sigui possible, a un ampli sector de la societat menys afavorida pel que fa a aspectes bàsic i quotidians i poder així millorar en el possible la seva qualitat de vida.

Es per això que, el Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, reconeixent els equilibris injustos que produeix el mercat global, va iniciar, en el seu moment, un debat sobre l’oportunitat de contribuir i treballar en la possibilitat de intentar disminuir aquest desequilibri existent i aconseguir un món menys desigual.

La conclusió d’aquell debat va ésser la necessitat de crear una fundació. Es així com, amb l’empenta dels arquitectes tècnics fundadors i el suport del Col·legi, el 17 de desembre de 2002, es funda i constitueix la fundació privada denominada “Tarragona Unida”, (subjecte a la legislació de la Generalitat de Catalunya, segons als preceptes  de la Llei 1/82 de 3 de març dela Generalitat de Catalunya i pels propis estatuts de la Fundació), i que en el seu moment ha estat absorbida per l’actual “fundació COAATT”,  inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Llei de Fundacions de Catalunya.

 

Be Sociable, Share!