Estudi accessibilitat urbana

Estudi d’accessibilitat urbana

Anàlisi de l’accessibilitat de l’entorn urbà de la ciutat de Tarragona (2005)

Iniciativa: Regidoria de Benestar Social i Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Tarragona a través d’un conveni de col·laboració amb Tarragona Unida i la participació de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Objectiu: Definir, de forma clara i concisa, el grau de compliment o incompliment del nivell d’accessibilitat, de les zones mes turístiques i comercials de la ciutat.

1a Etapa: Recollida de dades i presa de decisions sobre les mesures a adoptar en els punts d’interès, analitzant el nivell d’accessibilitat dels carrers; pendents, traçat, tipus de paviment, qualitat de material, estat de conservació. Les barreres arquitectòniques en general i l’accés, des de la via pública, a comerços i equipaments.

2a Etapa: Redacció d’un projecte estructurat en diferents estratègies que permetessin activar una sèrie d’intervencions per la progressiva supressió de les barreres arquitectòniques, tant a la via pública com en l’accés als comerços de la ciutat.

Be Sociable, Share!