Compromís i objectius

Compromís i objectius: Finalitats fundacionals

Entre aquestes podem destacar:

a) Foment de la més àmplia protecció i defensa dels interessos professionals col·lectius i dels seus membres, col·legiats tècnics especialistes en edificació, així com la dels seus agents vinculats al procés d’edificació.

b) Foment i promoció de la professió tècnica de l’edificació dins la societat, per a la millora de la percepció del tècnic com l’especialista de l’edificació, que vetlla per a l’aportació de les solucions constructives més eficients.

c) Foment i promoció de les millors solucions constructives que responguin als interessos i necessitats de la societat.

d) Impulsar l’estudi i millora de solucions constructives de qualitat, que incorporin criteris de sostenibilitat i seguretat.

e) Fomentar i promocionar entre els tècnics en l’edificació i la societat a la qual presten serveis la cultura de la rehabilitació i manteniment dels edificis, així com d’iniciatives de sensibilització i aplicació de criteris de sostenibilitat medi ambiental.

 

 

Be Sociable, Share!