Què fem

Fundació COAATT 

Activitats

Per a a la consecució dels fins fundacionals, es desenvolupen les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en colaboració amb altres entitats, institucions o persones. En concret, sense ànim exhastiu, podem enumerar:

a) Creant o cooperant a la creació d’altres entitats de naturaleça asociativa fundacional o societària, nacionals i internacionals.

b) Participant i col·laborant en el desenvolupament de les activitats d’altres entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe física, que d’alguna manera poden servir als fins perseguits per la Fundació.

c) Promocionar entre la iniciativa privada la creació de fons que puguin ser destinats pels fins fundacionals.

d) Crear, promoure, finançar estudiar quantes accions s’estimin convenients i, de manera genèrica, dur a terme quantes actuacions siguin conduents al millor assoliment de les seves finalitats.

e) Convenir amb altres entitas públiques o privades.

Be Sociable, Share!