Sol•licitar la supressió de barreres arquitectòniques a l’entorn urbà i edificis de l’administració pública

instancia supressió BA

L’accessibilitat permet a les persones la possibilitat de poder desplaçar-se, arribar, accedir i utilitzar els edificis, espais urbans, transport i serveis del nostre entorn. El que significa poder participar activament en les activitats socials i econòmiques per les que l’entorn construït ha estat concebut. 

 –Accessibilitat– hauria de ser una característica bàsica i generalitzada de  l’entorn construït però, malauradament, la característica del nostre entorn s’anomena “barrera arquitectònica” i no es pot parlar d’accessibilitat sense una reflexió prèvia i acurada sobre les barreres. La seva concepció, tipus i significat del que representen per a tots nosaltres. Si l’accessibilitat es el nostre anhel, la part positiva, es perquè la barrera es aquí, en algun lloc molt a prop nostre, present i protagonista del nostre entorn.    

 La idea d’accessibilitat, propòsit i la manera d’afrontar la seva promoció ha anat madurant al llarg de la darrera dècada per arribar a poder-la plasmar de forma òptima en la idea de noves concepcions i enfocaments com son el Disseny per tothom o Disseny Universal y el d’Accessibilitat Integral.  

 Però ni ha prou  que fem un petit tomb per la nostra ciutat o poble pera adonar-nos que aquests conceptes es troben molt distants de l’entorn que diàriament trepitgem.

–          Quina es la màxima distancia, en el teu recorregut com a vianant, que pots recorre sense trobar-te una barrera arquitectònica en el teu camí? Una barrera que et pot afecta directament o bé a qualsevol altre persona.

 Es per això la importància de que tothom participi en fer possible la supressió de les barreres arquitectòniques. Perquè Accessibilitat es el nostre dret. Dret que ens aportarà major i millor qualitat de vida. 

 Amb el document pdf que hi ha adjunt, es pot sol·licitar la eliminació de qualsevol barrera arquitectònica. Tan sols es necessari completar-ho amb les teves dades personal i indicar la barrera de que es tracta amb la seva localització. El pas següent es presentar-ho al registre de l’Ajuntament responsable.  

plantilla instància supressió BA

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari