SmartCity, tema del 10è Recull de dibuix per la Diada de Reis 2014 al COAATT

Les darreres dècades, les ciutats han passat a tenir un paper fonamental en el desenvolupament socioeconòmic al concentrar-se la població i l’activitat econòmica als nuclis urbans. Aquest protagonisme fa que es traslladi a les ciutats els grans reptes de sostenibilitat que es plantegen a la societat: L’avanç de la tecnologia, la connectivitat, amb el desenvolupament de “Internet de les coses” 

 Es per això que cada vegada més sentim parlar de noves qüestions que afecten a les ciutats i als ciutadans que en elles i viuen. Coses com; faroles sensibles, edificis que generen energia, contenidors d’escombreries que avisen quan son plens, jardins intel·ligents, fotolineres, tràfic silenciós i poc contaminant, dades útils en temps real per moure’s per la ciutat amb facilitat, etc, etc. Aquesta es la base d’un nou concepte de tipus de vida enfocada en direcció a les energies renovables utilitzant la comoditat que les noves tecnologies ofereixen a les persones, i que contribueixen també, en aspectes mediambientals com es la disminució de la contaminació atmosfèrica.

 Això ens porta a les anomenades Smart Cities (ciutats inteligents) è Ciutats digitals, ciutats innovadores, ciutats sostenibles amb creixement sostenible.

 Tot i que no hi ha una definició concreta sobre el que és una Smart City, ho podríem descriure com aquella ciutat que aplica la Tecnologia dela Informaciói Comunicació en la mateixa ciutat. Es a dir,a la seva infraestructura de ciutat (transport, energia, aigua, gestió de residus, telecomunicacions, etc.) amb l’objecte de poder garantir:

 

  • un desenvolupament sostenible
  • una major eficiència dels seus recursos, tant humans com energètics
  • una millor participació ciutadana.

 El qual es tradueix en un increment de la qualitat de vida dels seus propi ciutadans,

 En tot cas, el que es important es que a falta d’una definició concreta, si es pugui tenir una filosofia clara del que es pot entendre per ser sostenibles, eficients i intel·ligents en termes de ciutat.

 Amb aquest tema que plantegem, obrim les portes a que els nens s’introdueixin en el significat d’aquest concepte tant d’actualitat i del que aquest pot significar en el seu futur més immediat. Els nens i nenes participants poden posar de manifest, amb el seu dibuix, infraestructures de la ciutat que els agradaria millorar o, fins i tot amb la imaginació que els caracteritza, la possibilitat de  plantejar  la creació d’algun nou tipus d’infraestructura per la ciutat o poble, que pensin que podria millorar la convivència i la qualitat de vida dels ciutadans..

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari