Projecte de cooperació a Dhuskun (NEPAL)

projecte DHUSKUN

La Fundació Tarragona Unida del Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona va iniciar els primers contactes ambla Fundació Namlo Europa a començaments de l’any 2011, arrel dels quals, i prèvia exposició dels objectius de cada una d’aquestes entitats, va sorgir la possibilitat de que ambdues Fundacions poguessin col·laborar estretament en els projectes que Namlo porta a terme a Nepal.

Entre aquests, a la comunitat de Dhuskun existeix el grup de dones anomenat Chema Devi que es dedica al cultiu de gingebre, cafè orgànic i altres productes agrícoles, al qual els es necessari poder disposar d’una construcció agrícola. Una edificació de la que es pugui fer un ús polivalent, això vol dir; on poder emmagatzemar i processar els seus productes, cuina, espai per la comercialització i venda, aula on poder fer classes per l’aprenentatge i reunions de la comunitat agrícola, etc.

 El Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació, a través de la seva fundació privada Tarragona Unida, fidel al seu compromís de col·laboració, va posar en marxa el procés de treball en aquest projecte perquè el somni del grup de dones Chema Devi arribi a fer-se realitat.    

 Han intervingut diferents arquitectes tècnics en fases successives. Així, el juny de l’any passat, i en representació del Col·legi, En José Luis Hernandez Osma es va desplaçar a la comunitat rural de  Dhuskun onla FundacióNamloporta a terme algunes de les seves activitats i programes. En aquest cas específic, al lloc concret on es vol construir aquest edifici agrícola que es necessita. El viatge tenia la primordial finalitat de poder recavar el màxim d’informació possible, a nivell tècnic, per tal de poder redactar el projecte d’execució adaptat al màxim a les circumstancies del lloc i les necessitats de la seva gent. Entre aquesta informació cal mencionar;      

 –           Estudi i anàlisi previ d’acord amb les necessitats exigides.

–           Recollida de dades de l’entorn; orografia, climatologia,   població, etc.

–           Materials disponibles, així com preus de mercat d’aquests.

–           Disponibilitat i especialització de la mà d’obra.

–           Amidament del solar d’emplaçament de l’edifici

–           Primeres propostes sobre el terreny.

–           Avant projecte de l’edifici, que va incloure diferents propostes amb documentació gràfica.

–           Etc. etc.

De tornada a casa, aquestes dades han estat utilitzades per En Josep Cutrona Suñe per la realització del projecte d’execució, el qual, paral·lelament, ha de servir-li com a treball final de curs d’adaptació al Grau d’Enginyeria a l’Universitat Jaume I de Castelló. Els càlculs d’estructura i fonaments han estat realitzats per En Josep Anguera Cubells i acompanya al projecte d’execució una maqueta a escala 1/20 realitzada per En Lluís Roig Alonso que, abans de arribar al seu destí final, ha de servir perquè els alumnes del col·legi Dominicas de Tarragona, donin el seu toc i criteri personal a les diferents peces que la componen.  

 Ambdós –elements– projecte d’execució i maqueta de l’edifici, Tarragona Unida l’hi ha fet entrega ala FundacióNamloen un acte institucional que a tingut lloc el passat 16 de maig a la seu del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona. Un nou pas endavant perquè l’assoliment d’aquest projecte acabi per ser una realitat per Chema Devi.

En la imatge inferior corresponent a l’acte d’entrega es poden veure, d’esquerra a dreta, En Adolf Quetcuti (president de Tarragona Unida), Na Magda Nos i Loli Melero (Presidenta de Namlo Internacional i vice-presidenta de Namlo Europa, respectivament), En Josep Cutrona (redactor del projecte)  i, assegut, En Lluís Roig (autor de la maqueta)

                                                                                            

solar a edificar

solar a edificar

                                            

entrega projecte i maqueta

entrega projecte i maqueta

                                           

 

maqueta_DHUSKUN

maqueta_DHUSKUN

 

Preojecte DHUSKUN

Preojecte DHUSKUN

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari