Paràmetres antropomètrics

Amb aquests principals paràmetres d’accessibilitat encetem la secció d’imatges i dibuixos d’aquesta web.

Els Paràmetres o dificultats que hom pot trobar en l’entorn urbà físic per aconseguir una completa autonomia personal de moviments es divideixen en quatre grups:

 –         Dificultats de maniobra; aquelles que limiten la capacitat d’accedir als diferents espais i de moure-s’hi.

–         Dificultats per superar desnivells; aquelles que es presenten quan s’ha de canviar de nivell.

–         Dificultats d’abast; son les derivades d’una limitació en les possibilitats d’arribar a objectes i de percebre sensacions.

–         Dificultats de control; les que es presenten com a conseqüència de la pèrdua de capacitat per realitzar moviments     precisos.

Els paràmetres de referència que cal tenir en compte  l’hora d’establir criteris de disseny dels diferents elements que componen l’entorn urbanitzat, els edificis i el transport són els que assenyalem a continuació:

MANIOBRA

A. EN LINIA RECTA

A.1 obstacle aïllat

A.2 circulació

A.3 circulació dobleB – ROTACIÓB.1   90º

B.2 180º

B.3 360ºC – GIRC.1 espai obert

C.2 passadís (amplada constant)

C.3 passadís (amplada variable)

D – PAS PORTAD.1 apropament frontal – 1

D.2 apropament lateral – 1

D.3 apropament frontal – 2

D.4 apropament lateral – 2

ABAST

E – TRANSFERÈNCIAE.1 espai per apropament

E.2 nivell seient

E.3 abast barra

F – MANUAL

F.1 sobre pla horitzontal

F.2 sobre pla vertical

G – VISUAL

G.1 abast visual a l’exterior

G.2 abast visual sobre mirall

G.3 abast visual horitzontal

G.4 detectar, evitar obstacles

G.5 detectar, evitar forats

G.6 determinar direccions

G.7 obtenir informació gràfica

H – AUDITIU

H.1 comunicar-se amb l’exterior

DESNIVELLS

I  – CONTINU

I.1 itinerari pendent longitudinal

I.2 itinerari pendent transversal

J  – SOBTAT

J.1 llindar

J.2 gual per vianants

J.3 graó aïllat

K – GRAN DESNIVELL

K.1 ascensor (disposició cabina)

K.2 ascensor (dimensions)

K.3 ascensor (altres condicions)

K.4 rampa (pendent longitudinal)

K.5 rampa (pendent transversal)

K.6 rampa (altres condicions)

K.7 escales

K.8 escales (altres condicions)

CONTROL

L – EQUILIBRI

L.1 passamà (característiques)

L.2 passamà (col·locació rampa)

L.3 passamà (col·locació escala)

L.4 barres (característiques)

L.5 barres (col·locació wc)

L.6 barres (col·locació banyera)

L.7 paviment: antilliscant

L.8 paviment: compacte-regular

L.9 paviment: fixat a suport

M – MANIPULACIÓ

M.1 interruptors i manetes:col·locació

M.2 interruptors: característiques

M.3 manetes: característiques

M.4 aixetes: col·locació

M.5 aixetes: característiques

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari