Manifest: TARRAGONA ciutat ACCESSIBLE

Amb la iniciativa de fundacióCOAATT s’ha presentat el manifest –TARRAGONA ciutat ACCESSIBLE – a l’Assemblea General del Consell Municipal de l’Accessibilitat que ha tingut lloc el dia 24 de gener de 2018 a l’Institut d’Educació de Tarragona (IMET), on s’ha procedit a la seva lectura i s’han adherit a aquesta reivindicació les diferents associacions membres d’aquests Consell, sumant-se a la petició de que es faci arribar a quest document a l’alcalde de la ciutat Sr. Josep Fèlix Ballesteros.

MANIFEST: TARRAGONA ciutat ACCESSIBLE

En el marc del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, celebrat el passat dia 3 de desembre, les entitats que formem part del Consell Municipal de la Discapacitat volem posar de manifest que, 25 anys després de la declaració d’aquesta jornada, les mancances de la ciutat en quan a accessibilitat, i que afecten molt directament a persones d’aquest col·lectiu, son encara molt nombroses i no permeten de cap manera garantir, ni de lluny, la igualtat d’oportunitats que estableix la Convenció Internacional de l’ONU sobre els Drets de les persones amb discapacitat.

Si bé la celebració d’aquesta jornada serveix, entre d’altres coses, per a sensibilitzar la societat sobre les necessitats de les persones amb discapacitat, així com dels avantatges que representa per la ciutat la integració i participació d’aquestes persones en els diferents aspectes de la vida diària de la ciutat, com poden ser; econòmics, culturals, educatius, politics, socials, etc., etc, volem donar a entendre que no es pot associar accessibilitat amb discapacitat.

Agradi o no, les barreres físiques i en la comunicació a la ciutat son aspectes que, molt sovint, tots ens hi hem d’enfrontar algun moment o altre, ja sigui per alguna limitació de la persona permanent o temporal. Tan sols amb una bona dosi d’accessibilitat, qualitat de l’entorn a la que tothom tenim dret sigui quina sigui la diversitat funcional que ens caracteritza, es pot garantir el dret a participar en igualtat de condicions a tots els ciutadans.

En aquest sentit hem de parlar d’accessibilitat universal entesa com la característica d’un entorn, producte o servei per a ser comprensible, utilitzable i practicable per  totes les persones amb independència de les seves condicions físiques, de salut o edat en condicions de seguretat i confort  de la forma més autònoma i natural possible.

Les necessitats, els problemes que tot això representa, així com l’acte reivindicatiu per posar-ho de manifest, no es poden quedar tan sols en -flor d’un dia-. Son molts dies més la resta de l’any en els que, per les escasses actuacions municipals en millora de l’accessibilitat a la ciutat, això sembla quedar en l’oblit. El que significa que es segueixen vulnerant els drets de les persones amb discapacitat.

Reconèixer la importància de l’accessibilitat a l’entorn físic i social, i no fer-hi res per garantir-la, és girar-se d’esquena al problema i a les persones.

Es per tot això que:

  • Reclamem que l’Ajuntament compleixi la normativa vigent a la que està obligat i que, malauradament, es objecte de incompliment continu i reiterat.
  • Que s’incorpori el concepte d’Accessibilitat Universal en tots els aspectes de l’àmbit municipal, entenent que les barreres no són únicament físiques, sinó que tenen a veure també amb la mobilitat, el disseny de l’entorn, la comunicació, la senyalització, el mobiliari, el transport o els llocs web.
  • i encomanem a la Presidenta d’aquest Consell la dinamització municipal necessària per aconseguir, com a mínim:
    • la constitució del Consell Municipal de l’Accessibilitat
    • i designació de tècnic amb formació específica que serveixi de referent. A disposició dels diferents departaments de l’ajuntament per donar suport a la implementació de l’accessibilitat universal.

 

TARRAGONA, gener de 2018

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari