Convocatòria de – Access City Award 2015 –

04dc31b1-24a6-477a-9708-3d80ffa65952

L’Access City Award es va iniciar l’any 2010 per a sensibilitzar sobre la situació de les persones amb discapacitat i fomentar iniciatives en matèria d’accessibilitat a ciutats europees de més de 50.000 habitants. El premi distingeix a les ciutats que garanteixen el mateix accés a l’entorn urbà per a les persones amb discapacitat. L’objectiu de la iniciativa es incentivar a les ciutats per a que serveixin d’inspiració a les demés i fomentar la innovació i la posada en comú de bones practiques de disseny.

Fer Europa més accessible per a les persones amb discapacitat constitueix l’objectiu fonamental de la estratègia global de la UE en matèria de discapacitat 2010-2020, marc general d’actuació en l‘àmbit de la discapacitat i l’accessibilitat a nivell dela UE, que completa i reforça les mesures dels Estats membres.

La Comissió Europeaha convocat la cinquena edició del Access City Award 2015, el premi europeu per a les ciutats accessibles.La ComissióEuropeapremiarà a les ciutats per la tasca realitzada per facilitar a les persones amb discapacitat i a les persones grans l’accés a àmbits públics com l’habitatge, les zones de joc per a nens, el transport públic o les tecnologies de la comunicació. Fins aquest moment, en les 4 edicions anteriors del Access City Award que s’ha celebrat des de 2010, han participat 171 ciutats. El premi que s’atorga forma part de la tasca més general dela UEper crear una Europa sense barreres. Una major accessibilitat aporta avantatges socials i econòmiques duradores per a les ciutats, en especial, en el context de l’envelliment demogràfic.

Aquelles ciutats que tinguin, com a mínim, 50.000 habitants tenen fins el 1 de setembre d’aquest any 2014 per a  presentar les seves candidatures al premi, l’Access City Award permet a les ciutats europees presentar la tasca realitzada en el sentit de proporcionar una vida més accessible a tots els ciutadans.

El premi s’atorga a la ciutat que hagi demostrat una millora sostenible de l’accessibilitat en aspectes fonamentals de la vida urbana i que tingui plans concrets per a introduir millores futures. El premi avarca accions en les àrees següents:

  • entorn construït i espais públics
  • transport i infraestructures connexes
  • informació i comunicació, incloses les noves tecnologies
  • instal·lacions i serveis públics

Per a més informació
Access City Award 2015
http://ec.europa.eu/justice/access-city
Turisme accessible a Europa: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/discrimination/events/eventedpd2013_en.htm
Estratègia de la Unió Europea en matèria de discapacitat 2010-2020 http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/disability-strategy/index_en.htm y http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52010DC0636
Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb  Discapacitat http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/convention/index_en.htm

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari