Categories dels Arxius: Accessibilitat

Apunts Bàsics d’Accessibilitat

El contingut d’aquesta publicació, de la fundació COAATT, està clarament enfocada a establir una base fiable que pugui servir d’origen i empenta per a facilitar el camí i recerca d’informació més àmplia i detallada, ja sigui en la reglamentació vigent així com en les diverses publicacions tècniques existents en l’àmbit de l’accessibilitat.

ECOM DENUNCIA QUE LOS FONDOS NEXT GENERATION PARA LA REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN NO INCLUYEN LA ACCESIBILIDAD

Jueves, 15 de Julio

ECOM, entidad de referencia en Cataluña de la discapacidad física y/u orgánica, ha denunciado en un comunicado de prensa que los Fondos Next Generation, destinados a la rehabilitación de viviendas, edificios y entorno energético de las viviendas no contempla la accesibilidad, puesto que únicamente se centran en la mejora energética de las viviendas.

Conclusions anàlisi espai urbà –EUR- PAMAT-2018 a Tarragona ciutat

Es essencial entendre que, a diferència del treball executat, un pla d’accessibilitat universal, implica la participació ciutadana i requereix que l’anàlisi de l’accessibilitat tingui en compte altres aspectes de la mobilitat com son; la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat ambiental i la estètica.

L’espai públic urbanitzat compren el conjunt d’àrees de vianants i per a vehicles, tant de pas com de permanència, que es considera que formen

Pla d’Actuació Millora d’Accessibilitat a Tarragona –PAMAT-

Molts sabem que l’accessibilitat, ben entesa, és una assignatura pendent a Tarragona. Per això, en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tarragona i la fundacióCOAATT del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres a l’espai urbà i edificis públics, hem iniciat un projecte que ha de