Avantprojecte Llei d’Accesasibilitat de Catalunya

accessibilitat

Des del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i a partir de les observacions que es van fer arribar des dels Col·legis (de Tarragona i de Barcelona, bàsicament), es van presentar dues tandes d’esmenes (al desembre de 2011 i al juny de 2012) davant de successius esborranys de l’avantprojecte d’aquesta Llei.

 Ara, el projecte de Llei aprovat pel Govern, el passat 29 de gener, ha iniciat el seu tràmit d’aprovació en el Parlament de Catalunya (es preveu que s’aprovi en pocs mesos) i ja no hi ha més oportunitats de formular noves al·legacions. No obstant això, sí que es pot intentar fer alguna gestió amb els grups parlamentaris perquè incorporessin alguna modificació a través de la formulació d’esmenes en la tramitació parlamentària de la Llei.

 En aquest sentit, si s considera que encara hi ha alguna observació o modificació rellevant que encara no s’hagi incorporat al projecte de Llei, es pot enviar al COAATT perquè a través del Consell es pugui remetre-la als grups parlamentaris.

20130129_proj_llei_accessibilitat_aprov_govern

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari