Barrera arquitectònica i accessibilitat

Accessibilitat_TU
    • El terme  “barrera arquitectònica” dins el context d’ accessibilitat i discapacitat, queda definit en el Codi d’accessibilitat de Catalunya como –qualsevol impediment, trava u obstacle físic que limiti o impedeixi la llibertat de moviment de les persones.–
  • L’ accessibilitat es una característica bàsica  i fonamental de l’entorn a construir i el que permet a les persones, no sentir-se apartades de la societat ni de cap dels seus espais, per motius de disseny. Ja sigui disseny arquitectònic o de qualsevol altre tipus.
  •  Permetre la existència de barreres, es negar-nos a nosaltres mateixos l’accessibilitat i  no es pot parlar d’accessibilitat sense reflexionar abans sobre la concepció, tipus i significat de les barreres.
  • Quan es parla “d’accessibilitat”, s’hauria d’entendre el significat del seu contingut d’una forma molt més àmplia del que normalment  es fa, quan ens referim a aquest  concepte. Es a dir, una accessibilitat integral, a la que s‘hauria  d’arribar per medi d’un disseny universal de l’ entorn; espais exteriors, interior d’edificis, mitjans de transport i sistemes de comunicació.  
  • Si bé, un gran nombre de les barreres troben la seva màxima expressió en els sectors de l’edificació, urbanisme i transport (barreres físiques). Existeixen, per altre banda, les barreres en la informació i comunicació, materialitzades en altres serveis i tecnologies, el que fa que també sigui imprescindible vetllar per la seva eliminació. I amb això, poder cobrir las necessitats de les persones en situació també de discapacitat, en aquest cas, de naturalesa psíquica o sensorial.
  • Es un camp molt ampli i complex el de les barreres en la discapacitat però, per qüestions obvies del nostre coneixement en el seu contingut i en el concepte de disseny arquitectònic, a la Fundació, ens centrem en abordar, única y exclusivament, les barreres físiques. En concret les arquitectòniques. Amb la detecció, valoració i, si es possible, la seva eliminació.
Be Sociable, Share!

Deixa un comentari