Accessibilitat universal: Requisits DALCO d’accessibilitat

criteris DALCO

Accessibilitat universal

Requisits DALCO d’accessibilitat

Deambulació – Aprehensió – Localització – COmunicació

 L’adopció d’un Sistema de Gestió de l’Accessibilitat Total garanteix a totes les persones, amb independència de la seva edat o discapacitat, les mateixes possibilitats d’accés a qualsevol part de l’entorn construït així com a l’ús i gaudiment dels serveis que en ells es donen, amb la major autonomia possible en la seva utilització.

 Això espot aconseguir amb el que s’anomena com a requisits DALCO, que es contemplen a la norma UNE 170001 sobre Accessibilitat Total. Es tracta d’un conjunt de requisits relatius a les accions de; deambulació, aprehensió, localització i comunicació, que s’han de satisfer per garantir l’accessibilitat global dels entorns, productes o serveis i facilitar amb això l’accessibilitat global a l’entorn construït.

 La norma UNE 170001 consta de dues parts:

 UNE 170001-1 Accessibilitat global. Criteris per facilitar l’accessibilitat a l’entorn

Part 1 Criteris DALCO

Es desenvolupa en capítols on l’accessibilitat es tractada en entorns urbans i edificis, i a elements comuns existents a la majoria dels entorns, com poden ser els higiènic-sanitaris, aparcaments, elements de mobilitat vertical o el transport i un darrer capítol corresponent  la comunicació.

UNE 170001-2 Accessibilitat global. Criteris per facilitar l’accessibilitat a l’entorn

Part 2 Requisits del sistema de gestió de l’accessibilitat universal

De  caràcter més tècnic, condensa el conjunt de requisits en matèria d’accessibilitat que es recullen en la legislació espanyola

Els criteris DALCO constitueixen una forma metodològica d’abordar l’accessibilitat des de la perspectiva de les activitats que les persones duen a terme en els diferents entorns i amb aquesta publicació, AENOR intenta facilitar la comprensió de l’accessibilitat als entorns, la forma d’actuar en ells y la avaluació objectiva del seu grau d’accessibilitat.

Aquest sistema de gestió va dirigit a qualsevol organització o empresa, tant en aquelles que les activitats de les quals es porten a terme en entorns amb afluència de públic com a les que volen fer del seu entorn de treball llocs accessibles per tothom; hotels, restaurants, comerços, museus, poliesportius, escoles, hospitals, centres d’atenció al públic en general, etc, etc.  

La certificació suposa una eina útil per la demostració davant els diferents agents socials de que les coses s’estan fent bé per part de les organitzacions y, per mitjà del seu acompliment, s’assegura que es mantindran amb el temps, per això, contar amb aquest certificat garanteix que es compleixen els criteris d’accessibilitat que cada vegada més son exigits en tots els espais del nostre entorn.

Altres normes de referència:

UNE41500 IN

“Accessibilitat a la edificació i urbanisme. Criteris generals de disseny”

UNE 41510

“Accessibilitat a l’urbanisme”

UNE 41520

“Accessibilitat a la edificació. Espais de comunicació horitzontal”

UNE 41523

“Accessibilitat a la edificació. Espais higiènic-sanitaris”

 

 

 

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari