Categories dels Arxius: Col·labora

instancia supressió BA

Sol•licitar la supressió de barreres arquitectòniques a l’entorn urbà i edificis de l’administració pública

L’accessibilitat permet a les persones la possibilitat de poder desplaçar-se, arribar, accedir i utilitzar els edificis, espais urbans, transport i serveis del nostre entorn. El que significa poder participar activament en les activitats socials i econòmiques per les que l’entorn construït ha estat concebut.