Requisits per la supressió de barreres arquitectòniques a les zones comuns de la finca o edifici

LPH_accessibilitat

 Llei de propietat horitzontal 49/1960 reformada per la Llei 8/1999 (B.O.E. 8/4/99)

Tot i la gran notorietat que va tenir la vigència dela Llei49/1960, de 21de juliol, sobre Propietat Horitzontal, tantla Llei2/1988, de 23 de febrer, comla Llei3/1990, de 21 de juny, varen significar un gran pas per l’apropament de la primera llei a la realitat social del moment. Tot i així, en el decurs del temps, varen sorgir noves aspiracions  i necessitats de la en matèria de regulació dela Propietathoritzontal.

Un exemple clar es la regla d’unanimitat, en excés rigorosa, que era necessari per la pressa d’acords i que obstaculitzava en gran mesura la realització de determinades actuacions que son convenients per la comunitat de propietaris i inclús, en determinats casos, per raons mediambientals o d’altre mena, per la resta de la col·lectivitat.

 Es per això que, entre d’altres  coses, es va considerar necessari flexibilitzar el règim de les majories per l’establiment de determinats serveis (porteries, ascensors, supressió de barreres arquitectòniques, serveis de telecomunicacions, aprofitament d’energia solar, etc, etc. 

Amb el pas dels anys, ja sigui per discapacitat , ja sigui per l’edat avançada d’algun propietari sotmès a mobilitat reduïda, (recordem que el percentatge de gen gran en la població va en augment) que cada vegada han estat més les comunitats que, d’una manera o altre, i molt probablement sense poder evitar, prèviament, baralles i disgustos per la manca d’acord, han acabat per assumir la realitat de les seves necessitats i, el que es més important per tots, el primordial dret de les persones, i assumir com un “deure”  la eliminació de les barreres arquitectòniques en la seva finca o edifici.        

No està de més recordar que, per dur a terme una actuació d’aquesta mena, es adir, sol·licitar a la comunitat realitzar obres de millora per la supressió de barreres arquitectòniques en una finca o edifici, no cal ser propietari. Es pot ser arrendatari, sub arrendatari o usufructuari. En aquests casos, caldrà que sigui una persona discapacitada, amb mobilitat reduïda o tenir més de 70 anys perquè ni hagi prou amb la seva sol·licitud, sense necessitat de cap altre acord per part de la comunitat. Es  important tenir en conta que, en aquests casos, el cost de les obres aniran a càrrec de la persona que ho sol·licita i aquestes quedaran a benefici de la comunitat. 

Un propietari sempre pot sol·licitar-ho però en aquest cas, si no es major de 70 anys, discapacitat o afectat de mobilitat reduïda, l’acord per que aquesta obra de millora es pugui fer haurà de ser per majoria simple, pel que les despeses de la intervenció aniran a càrrec de la comunitat. 

La forma d’acord necessari, l’objectiu d’aquest, condició de la persona que ho sol·licita i la obligació de contribuir en aquesta despesa, queda resumit en el quadre següent:      

forma acords

accesibilitat-LPH

   

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari