Accessibilitat en edificacions existents. Criteris d’Intervenció i Solucions Alternatives

Accessibilitat en edificacions existents. Criteris d’Intervenció i Solucions Alternatives

La Llei26/2011 d’adaptació de normativa a la ConvencióInternacionalsobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (art. 1. tretze) que estableix que els edificis existents s’han d’adequar a les condicions d’accessibilitat abans de 2017 en tot el que sigui susceptible de “ajustos raonables”, així com la possibilitat de “solucions alternatives” que estableix el propi Codi Tècnic de l’Edificació (art. 5, punt 5.1.3 de la part I del CTE) ve a reforçar la necessitat de que els professionals del sector exerceixin aquesta capacitat de “projectar per a l’accessibilitat” amb solucions que vagin més enllà de la simple transposició de les determinacions que la normativa estableix.

La resolució de les necessitats d’accessibilitat, a obres i projectes, sobre edificacions existents comporta, tot sovint, dificultats principalment de caràcter d’espai, que impedeixen plasmar de forma directa les directrius de la normativa vigent, requerint solucions alternatives equivalents.

La Fundació ONCEens ha tramès un qüestionari per portar a terme un estudi sobre l’accessibilitat en els edificis existents. Aquesta fundació junt amb Vía Libre, companyia del grup empresarial Fundación ONCE, Grup Fundosa, per mitjà de la participació de tècnics experts, planteja la elaboració de la guia

“Accessibilitat en edificis existents.

Criteris d’Intervenció i Solucions Alternatives”.

Aquest qüestionari te per objectiu conèixer de primera mà l’opinió i experiència dels arquitectes tècnics d’Espanya sobre criteris d’intervenció i solucions alternatives referents a l’accessibilitat.

Més enllà de consideracions mínimes exigibles per la normativa autonòmica o estatal, així com si aquestes son o no d’aplicació, per a casos concrets, el que es pretén de fons  amb aquesta publicació, es intentar treure el màxim partit a la construcció existent i a les propostes de reforma o condicionament, per així poder assolir la màxima accessibilitat possible. És per això que, contribuint en aquesta tasca i aquest sentit es planteja un doble objectiu:

–       Ajudar a difondre el per què d’algunes de les determinacions més usuals que la normativa no s’atura a explicar, per així poder pensar en alternatives quan la seva aplicació no es pugui realitzar de forma directa.

–       Mostrar possibles “solucions alternatives i “ajustos raonables” , com a motivació per al projectista, de manera que serveixin de referència per buscar possibles solucions a les necessitats de l’accessibilitat.

Això permetrà aportar solucions innovadores als problemes habituals, plantejar dubtes, abordar qüestions no resoltes, buits o contradiccions entre diferents lleis, etc, etc. Es tracta, en definitiva, de canalitzar les inquietuds dels professionals, així com de la responsabilitat professional i social de convertir-se en partícips d’un entorn universalment accessible per a totes les persones.

El qüestionari de “Accessibilitat en edificacions existents. Criteris d’Intervenció i Solucions Alternatives” es troba en el següent link:  Cuestionario_técnico

o bé en aquesta pàgina web:

www.vialibre.es/es/actualidad/paginas/cuestionarioaccesibilidadenedificacionesexistentes.aspx

Una vegada complimentat s’ha de reenviar a: mmedina.accesibilidad@fundaciononce.es

Per qualsevol dubta o aclariment posar-se en contacte amb María Medina Higueras al telèfon: 91.121.30.70

Be Sociable, Share!

Deixa un comentari